کنفرانس بین المللی حقوق کودک

اعتبار سنجی گواهی شرکت در کنفرانس

شانــــــــزدهم مهــــــــرمـــــاه 1402 | 8October – 2023
۱.پریسا عباسی دلوئی
۲.علیرضا افضلی
۳.زهرا کریم زاده
۴.تکتم صادق نوبری
۵.نرگس مسلمان
۶.اعظم هاشمی فر
۷.محمدرضا مروی
۸.وجیهه بزرگوار
۹.منیژه ولیزاده
۱۰.نفیسه شیرازی
۱۱.مریم سادات حبیبی
۱۲.نسرین شعرباف شرقی
۱۳.الناز عباسیان
۱۴.فاطمه غفرانی
۱۵.محسن زارعان
۱۶.فرزانه فولادی
۱۷.زهرا ایمانی
۱۸.منا شریف
۱۹.نیلوفر قاآنی اکبرنژاد
۲۰.بهار شاهدی
۲۱.طهورا علی اکبریان
۲۲.فائزه بزم آرا
۲۳.مریم صدیقی
۲۴.حنیف یوسفی
۲۵.اعظم شعربافان یزدی
۲۶.نگین یزدانی بایگی
۲۷.سارا حسن آبادی
۲۸.عصمت هروی
۲۹.سمانه عارضی
۳۰.حسین  شاکری
۳۱.فرشید کریم پور
۳۲.سیما قاسمی
۳۳.محمد علی چاپاری
۳۴.صدیقه قدردانی
۳۵.ناهید صیاد ملکی
۳۶.امیر حسین سعادتی نژاد
۳۷.مجید خرمی
۳۸.مصطفی گوهری
۳۹.فلورا مرتضوی
۴۰.فریبا جدی
۴۱.فاطمه علی پور عباس قلی خان
۴۲.پریشاد جاهد شاطری
۴۳.ساجده جلائیان غفاری
۴۴.سودابه مختاری
۴۵.سید روح الله حسینی
۴۶.پروین کریمیان
۴۷.سعیده مقدم
۴۸.رویا فردی
۴۹.تکتم عبدالهی
۵۰.سمیه افشاری نژاد
۵۱.میترا ایزدی فر
۵۲.امیر حسین یاسی
۵۳.زهرا مهربان
۵۴.فاطمه مهربان
۵۵.محسن سزاوار
۵۶.مطهره ترابی
۵۷.محبوبه کامجو
۵۸.محبوبه اخوان
۵۹.حمیدرضا علیزاده
۶۰.همتا جلائیان ثلاثه
۶۱.زهرا ادیب
۶۲.حانیه چابک دولو
۶۳.محمد علی ضیایی
۶۴.سید حجت نبوی
۶۵.مصطفی کفاشیان
۶۶.فروغ فهمیده
۶۷.افسانه حسن زایی
۶۸.رضا روشتیان
۶۹.فرهاد بهشتی مقدم
۷۰.مینا منصوری
۷۱.نادیا پاشا منش
۷۲.مهدی رحمانی
۷۳.فاطمه حائری
۷۴.بهاره رستگار مقدم
۷۵.صفورا رامشینی
۷۶.اکرم علیزاده
۷۷.پریسا آهی
۷۸.ندا زنجانی اسمعیل پور
۷۹.بهزاد قربان پور
۸۰.شهناز ضمیری
۸۱.شهره حدادیان
۸۲.محیا رحمت الهی
۸۳.سپیده طوسی
۸۴.شبنم بابازاده
۸۵.سوسن نیک ذات
۸۶.محسن ابوترابی
۸۷.ندا ندادای
۸۸.سارا خاکزاد
۸۹.راضیه حبیبی خراسانی
٩٠.زهرا کفاش زاده
٩١.وحید حسن زاده
۹۲:سجاد جوادی
۹۳.حسن عرب
۹۴.مریم حسینی
۹۵.معصومه رحمانی
۹۶.مهدیه عابدینی
۹۷.مرضیه موسوی
۹۷.محدثه بهبودی
۹۸.ساناز میر هادی زاده
۹۹.لادن نیکفرجام
۱۰۰.محمد بهنام خسروآبادی
۱۰۱.فاطمه براتی مشهدی.
۱۰۲.عذرا براتی مشهدی
۱۰۳.محمود مدرس تربتی
۱۰۴.مهرآذین مدرس تربتی
۱۰۵.الهام براتیان
۱۰۶.مهتاب عاشق طوسی
۱۰۷.ذبیح الله سلیمانی
۱۰۸.ملیحه اکبرزاده اسلام
١٠٩:عاطفه موسوی
١١٠:منا سادات میرسپاسی
١١١:جمشید امینی
١١٢:زهرا رفیع راد
١١٣:فاطمه منتظر ابدی
١١۴:زهرا قنادی زاد
١١۵:مریم عرب
١١۶:محمد حسین صدیقی
١١٧:مجید درندگانی
١١٨: شهاب اکبرزاده
١١٩:هاجر شریفی
١٢٠:مریم قنبرآبادی
١٢١.حانیه عباسی
۱۲۲.آرزو خوش بین
۱۲۳.تکتم مهری
۱۲۴.اعظم صادقی
۱۲۵:محبوبه تمیزی
۱۲۶. هاله باقر ی دانشور
۱۲۷.اکرم ساقی
۱۲۸:محسن حق بین
۱۲۹:فائزه براتی
۱۳۰.هستی پیوندی یزدی
۱۳۱:مهلا ارمیان
۱۳۲:مریم آرین منش
۱۳۳:عفیفه ناظمی
۱۳۴:محیا باقری
۱۳۵:عرفان رحیمی نیت
۱۳۶:جواد زنگنه
۱۳۷:محمدرضا عرب زاده سرشوری
۱۳۸:شیما کاظم نیا
مهتاب عاشق طوسی
۱۳۹.الینا رامشینی
۱۴۰:ترنم خنده رو
۱۴۱:عقیل رفیعی
۱۴۲:مرتضی پژمان پور
۱۴۳: سارا ستوده
۱۴۴: زهرا صیامی
۱۴۵:فاطمه سالخورده
۱۴۶: حسین شریعتی
۱۴۷:فاطمه سلیمانی
۱۴۸:شیرین جعفری
١۴٩:حسین میلانی شریف
۱۵۰:شیما صفائیان
۱۵۱:جواد نعمتی
۱۵۲:مریم ارجمندی فیض آباد
۱۵۳:علی روحانی
۱۵۴:مهدیه نیازمند
۱۵۵: اکرم دلیر
۱۵۶:حمیده کارشکی
۱۵۷: نوشین شایان مهر
۱۵۸:مرجان سرداری
۱۵۹:مصطفی فولادیان
۱۶۰:ماهک شاکری
۱۶۱:الهه باقری بجدنی
۱۶۲:مژگان رجبی
۱۶۳:مونا کمیلی
۱۶۴:رسول نفیسی
۱۶۵:سعید نجاتی مقدم
۱۶۶:اکرم هوشمند مقدم
١۶٧:بیژن شیبانی
۱۶۸: سید مرتضی فاطمی
۱۶۹: مهدیس اعتضادی
۱۷۰: سمیرا مقدم
۱۷۱: سیده اشرف سلیمانی
۱۷۲: اذر میری
۱۷۳:آیدا صفری جم
۱۷۴: علی اکبر صنعت نما
۱۷۵: بابک کیمیایی

۱۷۶:حامد سلیمانی پور
۱۷۷:الناز عباسیان
۱۷۸: ابرهیم کیانی نژاد
۱۷۹:جواد حمیدی
۱۸۰:نرگس دارینی
۱۸۱:سیده فرزانه رئیس الساداتی
۱۸۲:محمد امین علیزاده یزدی
۱۸۳:طناز سادات

۱۸۴: ساجده احمدی

۱۸۵:مهدی یعقوبی

۱۸۶:حانیه کلیدری

۱۸۷: آقای سید حمید رضازاده

۱۸۸: خانم مهلا سیستانی

۱۸۹:‌ آقای سید پوریا رضازاده

۱۹۰: آقای حمیدرضا حمیدی افضلی

۱۹۱: خانم سیده زهرا هوشمند

۱۹۲: دانیال برکوهی

۱۹۳:محمد رضا حسنی
۱۹۴:‌دکتر میلاد جواهری
۱۹۵:حسین میلانی شیروان
۱۹۶:جواد اعظم صادقی
۱۹۷:محمد مشتاقی
۱۹۸:سید محمد طوسی
۱۹۹:دکتر حسین تاجی
۲۰۰:وحید بیات مختاری
۲۰۱:هاله کشاورز
۲۰۲:الهه باقرزاده
۲۰۳:سیاوش علیزاده
۲۰۴:رامین پورعطا
۲۰۵:معصومه رحمانی
۲۰۶:میترا ایزدی فر
۲۰۷:ملیحه قاسمی
۲۰۸:حسن حسن زاده